Remont ulic Liściastej i Wesołej w Osowcu – informacje dla mieszkańców

Remont ulic Liściastej i Wesołej w Osowcu – informacje dla mieszkańców

Biurowiec w Żabiowolu poinformował, że z powodu planowanych prac remontowych, od przyszłego poniedziałku dojazd do dwóch ulic w Osowcu będzie niemożliwy. Prace mają na celu odbudowę nawierzchni dróg, które zostały uszkodzone podczas wcześniejszych prac nad budową kanalizacji.

W ostatnich miesiącach w Osowcu realizowane było zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej. Te prace wiązały się z koniecznością rozkopania ulic, co teraz wymaga ich renowacji i odtworzenia nawierzchni.

Urząd Gminy w Żabiowolu wydał komunikat, który precyzuje: „Ze względu na prace związane z odbudową nawierzchni bitumicznej po budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na odcinku ulicy Liściastej i Wesołej w Osowcu, planowane jest tymczasowe całkowite wyłączenie tych dróg z ruchu. Jest to konieczne ze względu na specyfikę prac drogowych przy układaniu masy bitumicznej. Zakłócenia w komunikacji mogą potrwać dwa dni”.

Zgodnie z zapowiedziami, zamknięcie dróg ma nastąpić 23 i 24 października, czyli w poniedziałek i wtorek. W tym czasie obie ulice będą nieprzejezdne. Przepustki dla pojazdów będą wydawane tylko służbom, które będą musiały tamtędy przejechać „w razie wyższej konieczności”.