Inwestycje drogowe w Grodzisku – Mieszkańcy mniejszych miejscowości czują się pomijani

Inwestycje drogowe w Grodzisku – Mieszkańcy mniejszych miejscowości czują się pomijani

Temat kolejnych inwestycji drogowych w Grodzisku jest często omawiany, zarówno te już zrealizowane jak i te jeszcze oczekujące na realizację. Niemniej jednak, mieszkańcy mniejszych miejscowości, takich jak Opypy, Kady i Janinów, często wyrażają swoje niezadowolenie. W ich opinii, ich potrzeby są traktowane marginalnie w kontekście planów rozwojowych gminy.

W dyskusjach prowadzonych przez naszych czytelników, pojawiają się oskarżenia o „macoszym” traktowaniu. Najczęściej dotyczą one stanu infrastruktury drogowej, który uważany jest za zaniedbany. Zdaniem mieszkańców, jednym z najbardziej wymownych przykładów jest ulica Argentyńska w Janinowie. Tam od wielu lat zapadnięte są płyty jezdni, co znacznie obniża komfort i bezpieczeństwo poruszania się po tym odcinku drogi.

Mieszkańcy innych małych miejscowości w gminie Grodzisk również podkreślają potrzebę modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej. Częste wskazują na konieczność poprawy ciągów komunikacyjnych, które są kluczowe dla codziennego funkcjonowania ich społeczności.