Będzie modernizacja hali w Grodzisku

Będzie modernizacja hali w Grodzisku

Znalazł się wykonawca, który dokona modernizacji hali sportowej znajdującej się przy ul. Westfala w Grodzisku.Cała inwestycja zaplanowana jest na na budżet 1,2 mln zł. Tyle będzie musiało zapłacić miasto za tę inwestycję. Sprawdzam co już wiadomo w ty temacie.

Trzeci przetarg rozstrzygnięty

W trzecim przetargu udało się wyłonić  wyłonić firmę, która zrealizuje zadane. Pierwszy przetarg ogłoszony jeszcze w połowie 2021 r. Przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysoką ofertę jedynej firmy, która zdecydowała się wówczas w nim wystartować. W kwietniu 2022 roku ogłoszono kolejny przetarg. Również został on  unieważniono. Tym razem zbyt wysokie oferty złożyły dwie firmy. W czerwcu ruszył trzeci przetarg, a w ostatnich dniach podjęto decyzję o wyborze jednej z ofert.

Kto wziął udział w przetargu?

W trzecim przetargu spłynęły dwie propozycje. Każda z nich była bardzo zbliżona cenowo. Jedna opiewała na 1 195 929 zł, a druga na 1 197 872 zł. Miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel 1,1 mln zł, co oznacza, że propozycje te były o niecałe 100 tys. zł wyższe niż zakładano. Wybrano firmę TOP SPORT z Bielska Białej.

Jak wygląda inwestycja?

W zakres zamówienia wchodzi między innymi demontaż starej posadzki, skucie warstw betonu podkładowego, wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu w hali sportowej i izolacji termicznej posadzki w części hali sportowej, wykonanie płyty betonowej pod podłogę podniesioną, wykonanie systemowej podłogi sportowej, wykonanie dylatacji i warstwy wyrównawczej posadzki betonowej pod wykładzinę.  Kolejnym etapem jest montaż wykładziny na wykonaną warstwę wyrównawczą, a także montaż trybun, tulei i bramek do piłki ręcznej. W ramach tego etapu ma powstać także montaż tulei i słupków do piłki siatkowej. Górna warstwa nawierzchni wykonana z kalandrowanego winylu, natomiast dolna warstwa z pianki PCV. W ramach modernizacji mają powstać także trybuny w hali oraz posadzki w tzw. sali niebieskiej. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 98 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.