Mieszkańcy mogą złożyć bon żłobkowy. O co chodzi?

Mieszkańcy mogą złożyć bon żłobkowy. O co chodzi?

Tylko do końca sierpnia w Baranowie przyjmowane są wnioski o przyznanie dokumentu, który nosi nazwę Baranowskiego bonu żłobkowego. Co co dokładnie chodzi?

Specjalna pomoc dla mieszkańców

Wniosek o przyznanie takiego bonu należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bon przyznaje się w celu pokrycia części kosztów opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.Warunek jest jednak taki, że pomoc nie może trwać dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzy lata. Warto wiedzieć, że w ramach tego bonu można otrzymać pomoc finansową. Na jedno dziecko przypada 200 zł, w momencie gdy dziecko objęte jest usługami żłobka lub dziennego opiekuna. 150 zł można otrzymać wówczas, gdy dziecko chodzi do klubu dziecięcego. 

Kto może się ubiegać o Baranowski bon żłobkowy?

Na takie wsparcie mogą liczyć rodzice, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, opiekun prawny i faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się. Aby jednak skorzystać z bonu, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Przede wszystkim, muszą to być osoby, który na stałe zamieszkują na terenie naszej gminy oraz rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem w zeznaniu rocznym miejsca zamieszkania na terenie gminy Baranów. Drugi warunek dotyczy zatrudnienia. O wniosek mogą starać się osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową. Nie można również korzystać z urlopu wychowawczego. 

Dla kogo jeszcze bon?

Świadczenie przysługuje również, jeżeli jeden z rodziców lub obydwoje rodzice, nie mają zatrudnienia i nie wykonują czynnej pracy zawodowej z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności. O pomoc mogą starać się także rodzice, którzy uczą się w systemie dziennym, odbywają staż  dla osób bezrobotnych. Ostatni przypadek, który klasyfikuje się do uzyskania pomocy to pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Do takich instytucji zalicza się  dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny. To również szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.