Będzie nowa strażnica OSP

Będzie nowa strażnica OSP

Z początkiem sierpnia, dokładnie  09.08.2022 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński podpisał umowę na dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim. Sprawdzamy, co więcej wiadomo już w tej sprawie. 

Będzie dofinansowanie

Burmistrz podpisał  umowę, a sama kwota dofinansowania będzie pochodziła z budżetu Województwa Mazowieckiego. Całość, którą udało się uzyskać wynosi 2 523 141,10 zł. To decyzją Marszałka Województwa, pomoc w postaci tych środków finansowych trafi na nową strażnicę OSP w Grodzisku. Kwota nie pokrywa całej kwoty, która zostanie przeznaczona na ten cel. uzyskane dofinansowanie wystarczy na pokrycie w 60% całkowitego kosztu budowy.

Wcześniejsze działania gminy

Gmina Grodzisk Mazowiecki w 2021 rozpoczęła budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim. Sama strażnica została zaprojektowany według najnowszych standardów. Co więcej, dostosowano ją do wszelkich wymogów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowiecki. Jak się okazało, budynek będzie pełnił funkcję usługową jako strażnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na parterze budynku zaprojektowano halę dla pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabraknie także pomieszczeń technicznych oraz zespół szatniowego.  Z kolei na piętrze zaprojektowano część administracyjno-szkoleniową. Jest tam również miejsce na  szatnie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Finalnie całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 4 205 235,17 zł brutto. Zakończenie wszelkich działań w tym temacie planuje się na połowę listopada. Dokładnie jest to data 14.11.2022 r.

Ważna inwestycja

Budowa nowej strażnicy jest bardzo ważną inwestycją. Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby Ochotnicza Straż Pożarna działałam sprawnie i bez żadnych problemów. Pamiętajmy, że to strażacy pomagają w przypadku pożaru lub innej, nagłej sytuacji. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się zdobyć odpowiednie środki na ten cel.