Co miasto planuje w miejscu placu Zygmunta Starego? Rusza przetarg na przebudowę placu

Co miasto planuje w miejscu placu Zygmunta Starego? Rusza przetarg na przebudowę placu

W Grodzisku będziemy świadkami realizacji nowego zadania przy placu Króla Zygmunta Starego. Urzędnicy zapowiedzieli przetarg, który będzie dotyczył przebudowy tego miejsca.

Co się zmieni?

W szczegółowej ofercie skierowanej do potencjalnego wykonawcy możemy przeczytać, że przebudowie ulegnie sam plac, jak również miejsca parkingowe oraz modernizacja małej architektury i infrastruktury technicznej. Jeśli chodzi o małą architekturę, to będzie ona dotyczyć przede wszystkim ławek, śmietników, parkingu dla rowerów i zieleni. W celu zapewnienia optymalnego zarządzania roślinnością miasto planuje wybudować przyłącza wody do podlewania zieleni. Modyfikacji również ulegnie między innymi sieć kanalizacji deszczowej, instalacja oświetleniowa i teletechniczna. Jeśli chodzi o zieleń, to posadzone zostaną drzewa oraz krzewy i założone zostaną trawniki. Drzewa, które rosną dotychczas i które są w nienagannym stanie, zostaną uwzględnione w nowym planie. Przed kościołem św. Anny zostanie wymieniona nawierzchnia i użyta zostanie kostka granitowa. Taka sama sytuacja ma dotyczyć parkingów.

Kiedy możemy spodziewać się zmian?

O inwestycji mogliśmy usłyszeć już w czerwcu br. Szacuje się, że koszt inwestycji to od 3 do 4 milionów złotych. Przy wjeździe na plac będziemy mogli zobaczyć żeliwną makietę, podkreślającą historię tego miejsca. Część ciągu pieszego przy ulicy Żyrardowskiej zostanie zmodernizowana, a nawierzchnia wymieniona na bardziej szlachetną. Organizacja ruchu nie powinna zmienić się znacznie. Miejsca do parkowania przy lokalach usługowych tj. przy Domu Rzemiosła, kwiaciarni i punkcie ksero zostaną wyłączone, a zatoka autobusowa przy ulicy Żyrardowskiej zostanie przeniesiona bardziej w stronę ul. Bałtyckiej. Czy miastu uda się zrealizować wszystko na czas? Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał czas do 15 lipca 2022 roku. Wtedy przypada też 500-lecie Grodziska. Bezpośrednio pod makietą żeliwną ujrzymy tzw. kapsułę czasu, którą miasto przygotuje na przyszłoroczne obchody.