Grodzisk wprowadza kampanię informacyjną dotyczącą dzików w mieście

Grodzisk wprowadza kampanię informacyjną dotyczącą dzików w mieście

Ze względu na nadejście wiosny, dziki coraz częściej opuszczają swoje leśne siedliska i pojawiają się przy drogach oraz budynkach mieszkalnych. W związku z tym miasto Grodzisk zdecydowało się na uruchomienie kampanii informacyjnej, której celem jest edukowanie mieszkańców na temat odpowiedniego zachowania w obecności tych zwierząt.

Straż miejska w Grodzisku odnotowuje wzrost zgłoszeń o dzikach widywanych na terenie miasta. Zwierzęta te najczęściej pojawiają się w miejscach, gdzie mają łatwy dostęp do jedzenia. Właśnie dlatego ważne jest, aby mieszkańcy dbali o porządek na swoich działkach i właściwie gospodarowali odpadami.

Rada dla mieszkańców to utrzymanie czystości i ładu na swoich posesjach, co pozwoli ograniczyć ryzyko pojawienia się dzików. Niewłaściwe zarządzanie odpadami może przyciągnąć te zwierzęta, dlatego zaleca się, aby jedzenie wyrzucane było wyłącznie do miejsc do tego przeznaczonych. Dodatkowo, zaleca się zamknięcie koszy na śmieci znajdujących się w pobliżu domostw, aby dziki nie miały do nich dostępu i nie były przyciągane zapachem jedzenia.