Grodziskie spotkania sąsiedzkie pod hasłem "Czekając na Mikołaja"

Grodziskie spotkania sąsiedzkie pod hasłem "Czekając na Mikołaja"

W Grodzisku Wielkopolskim, mieszkańcy ulic Orzechowej i Morelowej, inspirowani popularnym utworem Alibabek „Jak dobrze mieć sąsiada”, zdecydowali się na zorganizowanie spotkania sąsiedzkiego. Wydarzenie to miało miejsce 3 grudnia, w niedzielę, i nosiło tytuł „Sąsiedzi czekają na Mikołaja”.

Świąteczna atmosfera, jaka panowała tego dnia, sprzyjała zacieśnianiu więzi między sąsiadami. Impreza okazała się wielkim sukcesem, przyciągając do udziału całe rodziny zamieszkujące te dwie ulice.

Mimo że było to pierwsze świąteczne spotkanie w tej formie, to nie był to pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Orzechowej i Morelowej decydowali się na wspólne spędzanie czasu. Jak mówi Katarzyna Hercog, jedna z osób stojących za organizacją takich spotkań, już w ubiegłym roku udało im się zrealizować podobne przedsięwzięcie. Była to sąsiedzka biesiada, która mimo kapryśnej pogody odniosła duże powodzenie.

Tego typu spotkania są coraz bardziej popularne wśród mieszkańców tych dwóch ulic. Chcą oni bowiem integracji i zacieśnienia sąsiedzkich relacji, co dodatkowo potwierdzają udane imprezy zorganizowane we wrześniu tego roku, gdzie pojawiło się naprawdę liczne grono uczestników.