Grodzisk wprowadza budżet obywatelski: pierwotna realizacja już w 2024 roku

Grodzisk wprowadza budżet obywatelski: pierwotna realizacja już w 2024 roku

Przez długie lata, mieszkańcy Grodziska zastanawiali się nad tym, kiedy ich miasto zdecyduje się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Wreszcie nadeszły dobre wieści – procedura rozpocznie się już w grudniu, a realizacja pierwszych projektów odbędzie się w 2024 roku.

Budżet partycypacyjny to innowacyjny mechanizm zarządzania finansami publicznymi, który zakłada bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu części funduszy miejskich czy gminnych. Ten sposób zarządzania środkami publicznymi zdobywa coraz większą popularność wśród lokalnych samorządów. Jego implementacja nie jest skomplikowana pod względem prawnym, a jej powodzenie zależy przede wszystkim od determinacji i gotowości lokalnych władz do współpracy z obywatelami.

Taki model partycypacji społecznej w zarządzaniu finansami publicznymi już od pewnego czasu funkcjonuje z sukcesem w takich miejscowościach jak Podkowa Leśna czy Milanówek. Teraz nadszedł czas na Grodzisk, który również postanowił dać swym mieszkańcom możliwość realnego wpływu na kształtowanie lokalnej polityki finansowej.