Kolejna inwestycja drogowa w Grodzisku: przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Niedźwiedziej

Kolejna inwestycja drogowa w Grodzisku: przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Niedźwiedziej

Grodziski urząd miasta podjął decyzję o wyborze wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się wzdłuż ulicy Niedźwiedziej, przechodzącej przez Adamowiznę oraz Odrano-Wolę. Firmy zgłaszające swoje oferty zostały poddane rygorystycznej ocenie, a zwieńczeniem procesu wyborczego było przyznanie kontraktu przedsiębiorstwu Naprawa Dróg Efekt, mającemu swoją siedzibę w stolicy kraju, czyli Warszawie.

Inwestycja, której koszt oszacowano na kwotę 1,08 miliona złotych, ma na celu przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na obszarze ciągu pieszo-rowerowego. Stan techniczny tej trasy, rozciągającej się na całym jej odcinku, jest aktualnie daleki od zadowalającego – nawierzchnia jest nierówna i skorodowana, pojawiają się na niej liczne ubytki i zapadliska wynikające z osiadania podłoża oraz podbudowy. Obrzeża betonowe są uszkodzone i nie utrzymują pionu. Ciąg pieszo-rowerowy przecinają jednakowe zjazdy, ale ich stan techniczny również pozostawia wiele do życzenia, głównie ze względu na liczne nierówności nawierzchni.

W wyniku przeprowadzonego remontu znacząco poprawi się bezpieczeństwo korzystających z ciągu pieszych i rowerzystów. Prace obejmować będą wymianę dotychczasowej nawierzchni na nową, asfaltową. Do przebudowy wytypowano dwa odcinki – jeden z nich ma długość ponad 700 metrów i biegnie od ulicy Radziejowickiej do przepustu na rzece Mrownie. Drugi, krótszy fragment, liczący 250 metrów, prowadzi od rzeki do ulicy Osowieckiej.