Spółka budowlana Pacholczyk z Milanówka wybrana do przebudowy ul. Forsycji w Grodzisku

Spółka budowlana Pacholczyk z Milanówka wybrana do przebudowy ul. Forsycji w Grodzisku

W efekcie długotrwałego procesu wyboru wykonawcy przebudowy ulicy Forsycji, magistrat w Grodzisku podjął ostateczną decyzję. Wybór padł na lokalną Spółkę budowlaną Pacholczyk, mającą swoją siedzibę w Milanówku.

Usługi firmy Pacholczyk zostały oszacowane na kwotę niemal 1,05 mln złotych. Choć najtańszą ofertę – wynoszącą 850 tysięcy złotych – przedstawiła warszawska firma Margot Expert, ze względu na wystąpienie nieprawidłowości formalnych, jej propozycja została odrzucona. Podobny los spotkał także oferty składane przez takie podmioty jak: JKM Mirex ze Skierniewic, Invest Brothers z Brwinowa czy przedsiębiorstwo Rokom z Warszawy.

Po wygraniu przetargu, Spółka Pacholczyk jest teraz zobowiązana do przestrzegania warunków swojej oferty. Następnym krokiem będzie zawarcie umowy na budowę.

Prace zmierzające do modernizacji ulicy Forsycji obejmują szereg działań. Plan inwestycji zakłada m.in. rozbiórkę obecnej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz położenie nowej jednolitej nawierzchni z kostki betonowej wraz z odpowiednimi warstwami podbudowy. Inwestycja przewiduje również wykonanie jednostronnego chodnika i pobocza, a także modernizację lub budowę zjazdów w obszarach istniejących i planowanych bram. Projekt opisuje również system odwodnienia ulicy, który ma zostać zrealizowany poprzez budowę wpustów i podłączenie do odcinków kanałów, które następnie będą wprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto, dzięki postawieniu siedmiu nowych latarni, ulica Forsycji zyska oświetlenie.

Zgodnie z harmonogramem, czas na realizację tej inwestycji został określony na 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą.