Burmistrz Tomasz Krupski podpisał umowę na realizację inwestycji drogowej w Natolinie

Burmistrz Tomasz Krupski podpisał umowę na realizację inwestycji drogowej w Natolinie

W willi Niespodzianka w Grodzisku, Tomasz Krupski, świeżo upieczony burmistrz, złożył swój podpis na umowie, która przewiduje budowę czterech ulic w miejscowości Natolin. Umowa zawiera warunek, że zadanie musi zostać wykonane przez wybraną firmę budowlaną w ciągu 20 miesięcy.

Zamierzeniem gminy jest stworzenie nowych dróg komunikacyjnych, które będą służyć jako drogi dojazdowe do okolicznych nieruchomości oraz stanowić część sieci ulic zlokalizowanej przy ul. Kasieńki w Natolinie. To konkretnie dotyczy budowy następujących ulic: Marii, Jerzego, Janiny, Heleny, Wandy, Marty i Roberta.

Cała ta inicjatywa jest jedynie fragmentem większego planu. W oryginalnej dokumentacji projektowej uwzględniono również budowę ulic Hanny, Korneli, Marcina, Stanisława, Piotra, Magdalenki, Sylwii oraz nie nazwanej jeszcze ulicy. Plan ten obejmował również kompleksową modernizację ul. Kasieńki.

Pozwolę teraz przybliżyć zakres najbliższych prac, które mają zostać przeprowadzone. Rozpoczynając od ul. Marii, zakłada się wykonanie nawierzchni drogowej oraz zjazdów na poszczególne posesje z kostki betonowej. Szerokość tejże jezdni będzie wynosić pięć metrów, a jej długość to 30 metrów. Ulica ta otrzyma także system odwodnienia i oświetlenia.

Podobne założenia dotyczą ulic Jerzego i Janiny. Każda z nich zostanie pokryta nawierzchnią o długości prawie 64 metrów i zostaną połączone kilkudziesięciometrowym łącznikiem. Ulice Heleny, Marty, Wandy i Roberta również zostaną wyposażone w jezdnie i zjazdy z kostki betonowej, odwodnienie oraz oświetlenie. Długość każdego z tych odcinków wyniesie od 30 do 50 metrów.