Michał Klonowski rezygnuje ze swojej funkcji

Michał Klonowski rezygnuje ze swojej funkcji

Dotychczas Michał Klonowski piastował urząd Wiceburmistrza Grodziska Mazowieckiego. Jednak, jak sam podaje ze względów osobistych, zrezygnował z dalszego pełnienia swojej funkcji. Jego decyzję zaakceptował Grzegorz Benedykciński, obecny burmistrz.

Swoje stanowisko Klonowski objął w styczniu, tego roku. Zajmował się między innymi sprawami inwestycyjnymi w gminie. Klonowski stał się następcą Piotra Galińskiego, który zdecydował się odejść na emeryturę. Klonowski posiada bogate doświadczenie. Przed objęciem funkcji wiceburmistrza, mógł rozwijać swoje talenty menadżerskie w firmach takich, jak TCL, Dafnoss, Altmaster, Wadim Plast. Są to zarówno krajowe, jak też zagraniczne firmy.

W 2016 roku pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora operacyjnego. Natomiast od 2017r był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym zakładu wodociągów i kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim.

Nagła rezygnacja z piastowanego stanowiska

Nic nie wskazywało na to, aby Klonowski panował podjęcie takiej decyzji, dlatego wydaje są on dość nagła. Na wiadomość o złożeniu rezygnacji burmistrz zareagował z lekkim smutkiem. Wszystko dlatego, iż współpraca przebiegała bardzo dobrze, a Klonowski jest świetnym i energicznym pracownikiem o bogatym doświadczeniu. W uzasadnieniu podał przyczyny osobiste jako powód, dla którego zdecydował się zrezygnować ze swojej funkcji. Burmistrz nie oponował.

Dodatkowo, burmistrz poinformował, iż nie planuje nowego konkursu na wiceburmistrza. Na chwilę obecną, w ramach trwającej kadencji, skład prezydium pozostanie bez zmian. Dlatego też jedynym zastępcą burmistrza będzie Tomasz Krupski.

Wraz z 2018 rokiem zmianie uległy przepisy, które określały długość kadencji organów samorządowych. Na mocy nowej uchwały, Grzegorz Benedykciński swoje stanowisko będzie piastował do 2023 roku. Wszystko dlatego, że teraz kadencja trwa 5 lat. Wybory, w których odniósł zwycięstwo, odbyły się w październiku, 2018 roku, co oznacza, iż burmistrz jest już za półmetkiem.