Planowane odnowienie ciągu pieszo-rowerowego w gminie Grodzisk

Planowane odnowienie ciągu pieszo-rowerowego w gminie Grodzisk

Gmina Grodzisk, mając na uwadze komfort mieszkańców oraz poprawę estetyki miejsca, podjęła decyzję o przeprowadzeniu gruntownej modernizacji ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się wzdłuż ulicy Niedźwiedziej. Ta ulica przebiega między Adamowizną a Odrano-Wolą i jest obecnie publicznie dostępna. W ramach planowanego przedsięwzięcia, wyznaczono przetarg na realizację prac remontowych.

Ul. Niedźwiedzia, stanowiąca drogę publiczną pomiędzy Ul. Radziejowicką w Adamowiznie a ul. Osowiecką w Odrano-Woli, posiada pas, gdzie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy. Szerokość tego ciągu wynosi od 2,5 do 2,7 metra i jest obłożony kostką brukową. Przebiega on przez obszar zabudowy jednorodzinnej oraz tereny rolnicze. Droga jest bitumiczna, z poboczami po obu stronach, a jej jezdnia ma szerokość 6 metrów.

Obecny stan techniczny ciągu pieszo-rowerowego jest daleki od idealnego. Napotkać tam można liczne nierówności i zapadliska, będące efektem osiadania podłoża i podbudowy. Zauważalne są również uszkodzenia betonowych obrzeży, które nie zachowują pionu. Nawierzchnia jest skorodowana, a kostka brukowa posiada liczne ubytki. Dodatkowo, ciąg pieszo-rowerowy przecinają zjazdy, których stan techniczny także jest niezadowalający, głównie ze względu na nierówności nawierzchni.