Przetarg na budowę odcinków ulicy Piaskowej w Grodzisku przekroczył zakładany budżet

Przetarg na budowę odcinków ulicy Piaskowej w Grodzisku przekroczył zakładany budżet

Niecałe dwa tygodnie temu, miasto Grodzisk rozpoczęło proces zbierania ofert na realizację inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków ulicy Piaskowej. Pomimo tego, że pięć firm złożyło swoje propozycje, wszystkie z nich przekraczają kwotę, którą miasto miało na ten cel przeznaczoną. Burmistrz miasta, Grzegorz Benedykciński, w rozmowie z nami zapewnił jednak, że jeśli nie pojawią się żadne problemy formalne, wykonawca prac zostanie wybrany pomimo tego.

Przetarg dotyczył dwóch fragmentów ulicy Piaskowej – części od ulicy Nadarzyńskiej do torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) oraz od ulicy Na Laski do Okrężnej. Informowaliśmy niedługo po otwarciu ofert, że ich wysokie ceny mogą stanowić problem w finalizacji procedury przetargowej, jako że znacznie przewyższają one kwotę zabezpieczoną przez gminę na tę inwestycję.