Referendum w Podkowie Leśnej dotyczące rewitalizacji stawu

Referendum w Podkowie Leśnej dotyczące rewitalizacji stawu

To już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Podkowy Leśnej uzyskają możliwość wyrażenia swojego zdania na temat planowanej rewitalizacji stawu znajdującego się w Leśnym Parku Miejskim. Wyborcy będą mogli oddać swój głos podczas referendum, które zaplanowane jest właśnie na ten dzień. Proces głosowania odbędzie się w dwóch punktach, zorganizowanych specjalnie na ten cel.

Kwestia, którą mają rozstrzygnąć obywatele Podkowy Leśnej, sformułowana została w pytaniu referendalnym. Brzmi ono następująco: „Czy jest Pan/Pani za dokończeniem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej według propozycji Miasta zakładającej stałe lustro czystej wody przez cały rok, opartej na historycznym założeniu parkowym autorstwa Leona Danielewicza?”. Głosujący będą mieli okazję zdecydować, czy popierają kontynuację prac przywracających dawny blask stawowi, zgodnie z projektem przedstawionym przez Miasto. Wytyczne tego planu obejmują utrzymanie stale czystego lustra wody przez cały rok, a całość bazuje na historycznym koncepcie parku, zaprojektowanym przez Leona Danielewicza.