Wystawa w Brwinowie ukazująca bohaterskie postawy sióstr franciszkanek podczas II wojny światowej

Wystawa w Brwinowie ukazująca bohaterskie postawy sióstr franciszkanek podczas II wojny światowej

W malowniczym Brwinowie do 10 września goście mają okazję zobaczyć wystawę poświęconą bohaterstwu i poświęceniu sióstr franciszkanek, które ryzykując życie, niosły pomoc dzieciom żydowskim. Ekspozycja nosi tytuł „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej”. Można ją zobaczyć przy kościele św. Floriana od strony ul. Biskupickiej.

Wystawa podkreśla heroizm sióstr franciszkanek, które podczas wojny, pomimo niebezpieczeństwa, udzielały wsparcia tysiącom dzieci. Różne instytucje prowadzone przez siostry, takie jak szkoły czy domy dziecka, stały się bezpiecznym schronieniem dla najmłodszych. Wśród swoich podopiecznych, siostry franciszkanie ukrywały ponad pół tysiąca dzieci żydowskich, których nazistowski reżim skazał na zagładę. Dodatkowo udało im się ocalić życie około 250 dorosłych osób o żydowskim pochodzeniu.

Brwinów to miejsce wyjątkowe dla sióstr franciszkanek, z którymi jest związany od ponad stu lat. Pierwsza ekspozycja była dostępna na terenie Szkoły Niepublicznej „Familia”, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Pod adresem ul. Szkolnej 18 funkcjonował dom dziecka, w którym w latach 1943-1945 ukrywano małą dziewczynkę żydowską – Leę. Dziewczynka przebywająca w domu zakonnym posługiwała się imieniem Alicja/Alina Herla. Lea Balint z domu Alterman powróciła do miejsca swego ukrywania w 1984 r., nazywając je „klasztor”. Zgromadzenie Sióstr zawdzięczała swoje przetrwanie. Wspominała codzienną walkę o przetrwanie, ubóstwo, głód i rygorystyczną dyscyplinę oraz fakt, że musiała się udawać chłopca i nosić ogoloną głowę „aby nie drażnić Niemców”, jak tłumaczyły jej siostry. Fragmenty tych wspomnień zostały uwiecznione na jednej z plansz wystawy.