Planowana rozbudowa dwóch gminnych dróg w Chrzanowie Dużym

Planowana rozbudowa dwóch gminnych dróg w Chrzanowie Dużym

W miejscowości Chrzanów Duży, znajdującej się w gminie Grodzisk Mazowiecki, planowane jest poszerzenie infrastruktury drogowej o ścieżki pieszo-rowerowe. Władze lokalne są aktualnie w trakcie poszukiwań firmy zdolnej do realizacji projektu inwestycyjnego.

Inwestycja obejmuje prace na dwóch gminnych drogach: numer 150214W, ciągnącej się od drogi wojewódzkiej nr 579 do mostu na ulicy Chrzanowskiej w Chrzanowie Dużym oraz drodze oznaczonej numerem 150213W – ulicy Chrzanowskiej, rozciągającej się od wspomnianego mostu aż do istniejącego chodnika przy ulicy Ekologicznej. Łączna długość planowanego do rozbudowy odcinka wynosi ponad 1,5 kilometra.

Gmina Grodzisk Mazowiecki zainicjowała proces przetargowy, mający na celu wybór wykonawcy projektu inwestycji. Zadanie obejmuje stworzenie co najmniej dwóch alternatywnych projektów koncepcyjnych, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń i nadzorowanie prac budowlanych.

Projekt powinien uwzględniać konstrukcję ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej lub (na wybranych odcinkach) chodnika i ścieżki rowerowej na całej długości zaplanowanej inwestycji. Dodatkowo projekt musi zawierać plany ułożenia nowej nawierzchni jezdni na odcinku około 880 metrów, wykonania systemu odwadniającego i utworzenia pasa zieleni.