66 pociągów będzie w naprawie

66 pociągów będzie w naprawie

wKoleje Mazowieckie zleciły firmie PESA Bydgoszcz wykonanie napraw serwisowych na poziomie utrzymania P4 dla 66 pociągów serii EN57AL. Umowa została uroczyście podpisana w siedzibie Spółki KM w Warszawie. Wartość kontraktu wynosi prawie 130 mln zł brutto. Przedstawicielem wykonawcy był Jacek Bilski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Z kolei Koleje Mazowieckie reprezentowali Robert Stępień, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, oraz Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny.

Przygotowanie pojazdów pod wymogi

Naprawy w poziomie utrzymania P4 dla pojazdów EN57A. Wykonuje się po przebyciu przez pojazd maksymalnie 520 tys. km lub co 5 lat. Prace te obejmują czynności niezbędne do uzyskania wymaganego stanu technicznego oraz parametrów określonych w przepisach i warunkach technicznych odbioru danego typu pojazdu. A także w dokumentacji systemu utrzymania (DSU). W ramach napraw wymieniane są elementy, które w czasie eksploatacji uległy zużyciu lub uszkodzeniu. Ma to wpływ na prawidłowe użytkowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz poprawę warunków pracy pracowników drużyn pociągowych i komfortu pasażerów.