Dotacja dla Milanówka na opiekę wytchnienia

Dotacja dla Milanówka na opiekę wytchnienia

Z ostatnich wiadomości wynika, że Milanówkowi udało się otrzymać z województwa mazowieckiego specjalne dofinansowanie. Kwota tej pomocy to blisko 100 000 zł, a wszystko w ramach programu, który nosi nazwę Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Szczegółowe informacje o otrzymanym dofinansowaniu

Dokładnie 25 lutego miejscowość Milanówek podpisała umowę z wojewodą mazowieckim. Umowa ta związana jest z realizacją zadania w ramach resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota,  przeznaczona dla Milanówka, ma w pełni zostać przekazana na zwiększenie usług społecznych dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreślają władze, to bardzo ważne dofinansowanie i pomoc dla najbardziej potrzebujących. Dokładna kwota przeznaczona na ten cel w 2022 roku, wynosi 97,9 tys. zł. Jest to już bardzo realna pomoc, która z pewnością przyda się dla rodzin. Warto tutaj wspomnieć, że dofinansowanie do opieki wytchnieniowej jest bardzo powszechne.  W ubiegłym roku pomoc ta cieszyła się dużą popularnością w wielu miastach, na przykład w Kościerzynie.

 Kto może ubiegać się o wsparcie?

Opieka wytchnieniowa w głównej mierze jest przeznaczona dla członków rodzin, ale również opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi, które nie ukończyły pełnoletności, a posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Opieka ta dotyczy również osób, które sprawują opiekę nad dorosłymi osobami ze znaczny, stopniem niepełnosprawności, ale również osobami, które posiadają orzeczenie równoważne do tych, które ujęte są w artykule 5. i artykule 62. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Każdy, kto jest zainteresowany skorzystaniem z programu, może skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 22 551 92 01. Można także napisać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Można także udać się osobiście do Centrum Usług Społecznych w Milanówku, które mieście się przy ulicy Sosnowej 1c.

Czym dokładnie jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa jako główny cel stawia sobie odciążenie rodziców i opiekunów od codziennych obowiązków. Dodatkowo wspiera także osoby niepełnosprawne w codziennych strefach życia.