Dotacja na działania proekologiczne – rozwój błękitno-zielonej infrastruktury

Dotacja na działania proekologiczne – rozwój błękitno-zielonej infrastruktury

Mazowsze ma zamiar przekazać specjalne dotacje dla samorządów, wszystko po to, aby zadbać o klimat. Rusza program pod nazwą MAzowsze dla klimatu. Dzięki tym dotacjom gminy będą mogły przeznaczyć specjalne fundusze na poprawę  różnych obszarów, które związane są właśnie z ekologią. 

Co samorządy zamierzają zrobić z dofinansowaniem?

Jak się okazuje gmina Brwinów zamierza przeznaczyć dofinansowanie na rozwój zielonych przystanków. Grodzisk Mazowiecki dotacje przeznacza na rozwój błękitno- zielonej infrastruktury, Żabia Wola środki przeznaczy na  wymianę nieefektywnego oświetlenia ulicznego. Na to wszystko Mazowsze przekaże dotacje samorządom. Do naszego regiony ma trafić blisko 870 tys. zł z budżetu województwa. Całą kwotę przeznaczono na realizację 10 proekologicznych projektów. 

Zmiana Klimatu – to nie żarty 

Jak podkreśla Adam Struzik, marszałek Mazowsza, kwestia zmian klimatycznych są realnym problemem, z którym przychodzi nam się zmierzyć każdego dnia. Właśnie w tym celu należy zatroszczyć się o to, co możemy jeszcze zmienić. Wszystko w trosce o nas samych, ale także o przyszłe pokolenia. Tylko działania proekologiczne pomogą w racjonalnym gospodarowaniu wodą, tworzeniu nowych, zielonych miejsc, a także w przejściu na energooszczędne oświetlenie obszarów. Jak się okazuje 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Łączne samorządy lokalne zgłosiły w sumie 157 zadań. Całość tych projektów szacowana była na kwotę ponad 11,2 mln zł. Finalnie do realizacji wytypowano 72 projekty, na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł.

Co Grodzisk zamierza zrealizować w ramach projektu?

Nasze miasto otrzyma dotację w wysokości 100 tys. zł. Cała kwota przeznaczona zostanie na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. Dokładnie chodzi o to, aby zwiększyć retencję wód opadowych, a także poszerzyć bioróżnorodność miejską.