Warszawska Kolej Dojazdowa przebuduję linię do Grodziska. Podpisano umowę na drugi tor

Warszawska Kolej Dojazdowa przebuduję linię do Grodziska. Podpisano umowę na drugi tor

To już pewne, WKD podpisało umowę na przebudowę linii kolejowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Podkowa Leśną. Do tego ma powstać specjalny, drugi tor. Całe roboty według ustaleń mają zakończyć się do końca 2023 roku.

Jak wygląda taka inwestycja?

Cała inwestycja zakłada przebudowę ok. 7,5-kilometrowego odcinka linii nr 47 od Podkowy Leśnej Głównej do Grodziska Mazowieckiego Radońskiej. Na tej trasie znajdują się dwie stacje oraz sześć przystanków. Jak wstępnie ustalono, sam zakres  prac zakłada przebudowę istniejącego toru, a obok niego budowę zupełnie odrębnego. Całość inwestycji zakończona będzie na stacji końcowej, czyli Grodzisk Mazowiecki Radońska. Oprócz tego zmieni się również sam układ torowy w rejonie Podkowy Leśnej Zachodniej. Dodatkowo ma zostać wyremontowany budynek dworcowy na stacji Podkowa Leśna Główna. Wykonawca inwestycji zadeklarował wykonanie prac w ciągu 20 miesięcy. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy – ma powstać nowy tor do Grodziska. Dzięki temu na będzie można wyremontować tor bez wstrzymywania ruchu. Efektem inwestycji ma być zwiększenie przepustowości linii.

Kolejne plany rozbudowy

Jak podkreśla minister Wild, jest to bardzo ważny dzień dla naszej spółki, której udziałowcami są samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Wspólnie udało się wymienić cały tabor, wyremontowano również całkiem sporo infrastruktury. Spółka pracuje również nad innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak system pozyskiwania odnawialnej energii i budowa magazynów energii, by wukadka była w pełni samowystarczalna. W planach jest także budowa linii WKD oo Baranowa do CPK. Jak podkreśla Michał Panfil, WKD ma bardzo duże aspiracje. Spółka chce być jeszcze bardziej punktualna niż Szwajcarzy.

Jakie wyzwania przed spółką w przyszłym roku?

Dzięki nowym planom rozbudowy zwiększy się przepustowość. Koniecznym jest również dokupienie 2-3 pociągów. Jest również zgoda ministra na zakup szyn między Podkową, Komorowem a Warszawą. Cała inwestycja ma wynosić 25 mln zł.  Jak się okazuje, przed Spółką trudne wyzwanie – krótki okres realizacji.