Każdy mieszkaniec Grodziska ma szansę zasiąść w komitecie rewitalizacji miasta. Trwa nabór

Każdy mieszkaniec Grodziska ma szansę zasiąść w komitecie rewitalizacji miasta. Trwa nabór

Miast Grodzisk, przygotowuje się do opracowania planu rewitalizacji miasta. Co ważne, w ramach tych działań, będzie między innymi szansa na uporządkowanie przestrzeni publicznej. Każdy mieszkaniec, który chciałby zasiąść w komitecie rewitalizacji miasta i wyrazić swoją opinię, dać wskazówki, ma taką szansę. Jeszcze kilka dni potrwa nabór do tej komisji.

Jakie zadania ma Komitet Rewitalizacji?

Głównym założeniem tego komitetu jest wsparcie działań burmistrza. Ma on za zadanie stanowić forum współpracy, a także pośredniczyć w dialogu interesariuszy z organami gminy. W dodatku zadaniem Komitetu Rewitalizacji jest również pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w sprawach związanych ze wdrażaniem projekt, który nosi nazwę Gminny Program Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego na lata 2021-2030. To nie wszystkie zadania, z jakimi ma zmierzyć się nowo powstały komitet. Będzie on również oceniał, jak przebiega cały proces rewitalizacji na obszarze Grodziska Mazowieckiego. Dostanie on uprawnienie do wyrażania opinii oraz podejmowania różnych inicjatyw czy rozwiązań, które będą miały na celu sprawniejszy przebieg całego procesu. Będzie mógł również zainicjować oraz wyrażać opinie o poszczególnych projektach uchwał Rady Miejskiej, oraz zarządzeń Burmistrza, oczywiście w kwestiach związanych z przebiegiem rewitalizacji.

Jak ma wyglądać powstały komitet?

Według wstępnych założeń ma on się składać od 7 do 14 osób. Samo członkostwo w tym komitecie ma charakter wyłącznie społeczny. Każdy mieszkaniec miasta, który chce się z nim znaleźć, może do 12 kwietnia złożyć swoją aplikację. Formularz zgłoszeniowy na członka rewitalizacji można dostarczyć elektronicznie, w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 22 755 55 35 wew. 103 lub pod adresem mailowym [email protected].