Położenie nowego asfaltu na ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim

Położenie nowego asfaltu na ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim

Dzień dzisiejszy przyniósł ważną wiadomość dla mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. W Willi Niespodzianka, Grzegorz Benedykciński, pełniący obowiązki burmistrza miasta, formalnie zatwierdził umowę na modernizację ulicy Piaskowej. Prace obejmują konkretnie dwa odcinki tej ulicy – od skrzyżowania z ulicą Nadarzyńską aż do torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz odcinek biegnący od ulicy Na Laski do ulicy Okrężnej.

Ulica Piaskowa cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki. Co więcej, jest to miejsce intensywnego ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego każdego dnia. Z tego powodu, podjęcie decyzji o modernizacji właśnie tych odcinków jest niezwykle istotne dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Prace mają na celu nie tylko poprawienie komfortu jazdy, ale również ułatwienie poruszania się pieszym.

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk z siedzibą przy ulicy Łowickiej 127 w Skierniewicach, został wybrany jako wykonawca prac modernizacyjnych. Jest to firma znana ze swojej solidności i doświadczenia w branży.