Protest przeciwko wzrostowi cen gazu

Protest przeciwko wzrostowi cen gazu

Z pewnością wszystkie osoby, które korzystają z gazu, odczuły wzrost cen. Dotyczy to także mieszkańców powiatu grodziskiego. Osoby, które pobierają gaz z G.EN GAZ Energia, powinny być nastawione na kolejną podwyżkę cen. W samym Gminy Grodzisk tylko jeden obiekt pobiega gaz ze wspomnianego dostawcy. Jest to sala wiejska w Snowidowie. Jednak inne gminy, między innymi Granowo – Kubaczany, Bielaw, Separowa, które są klientami G.EN GAZ Energia, muszą liczyć się z tym, że podwyżka cen gazu to realny scenariusz. I nie jest to niewelki wzrost ceny. Wedle pisma, które dostawca przesłał do klientów, podwyżka wyniesienie, aż 170%. Dla wielu osób jest to nie do zaakceptowania.

Tak duże wydatki, związane zarówno z utrzymaniem obiektów gminnych, ale też gospodarstw domowych, stanowią mocne obciążenie budżetu. Podwyżki cen odczują przede wszystkim klienci detaliczni. W dniach od 15 do 18 października mieszkańcy gmin, które pobierają gaz z G.EN GAZ Energia mogą złożyć swój protest przeciwko podwyżce cen.
Również w samym Grodzisku można złożyć swój podpis na proteście. Jest on dostępny w ratuszu oraz Gminnym Centrum Informacji. Protesty w poszczególnych gminach dostępne są natomiast u sołtysów.

Natomiast 19-go października w Tarnowie Podgórnym przewidziane jest spotkanie w formie protestu. Wezmą w nim udział wójtowie i burmistrze gmin, gdzie dostawcą gazu jest G.EN GAZ Energia.