W Grodzisku powstaną laboratoria przyszłości

W Grodzisku powstaną laboratoria przyszłości

Wraz z początkiem czerwca w Willi Niespodzianka podpisano umowy na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych. Wszystko to dotyczy projektu, który nosi nazwę Laboratoria przyszłości. Cały projekt oparty jest na wyposażeniu ośmiu grodziskich szkół. Uczniowie tych placówek otrzymają sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Jak wyglądał przetarg na tę inwestycję?

Cały przetarg wygrała firma MKM Market Małgorzata Modzelewska z Warszawy. Nasze miasto ogłosiło konkurs tuż po tym, jak otrzymaliśmy dofinansowanie rządowe w ramach wsparcia dla samorządów terytorialnych. Zadania w obrębie tego wsparcia polegają na rozwijaniu szkolnej infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Cały sprzęt zostanie dostarczony za kwotę 1,3 mln zł. Ma to nastąpić maksymalnie w ciągu 150 dni od podpisania umowy.

Jaki sprzęt otrzymają szkoły?

W ramach programu Laboratoria przyszłości szkoły podstawowe otrzymają sprzęt i wyposażenie niezbędne w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci umiejętności manualnych i technicznych. Projekt zakłada także rozwój zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych. Ale to nie wszystko. Jak wynika z założenia, ma on również uczyć pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy. To właśnie otrzymany sprzęt ma pomóc w prowadzeniu zajęć szkolnych. Jego zadaniem jest również zainteresowanie uczniów taką tematyką, a także rozwój ich umiejętności. Oprócz standardowych lekcji przeprowadzane są również zajęcia pozalekcyjnych i koła zainteresowań. Urząd zamówił już potrzebny sprzęt. Jak wynika z informacji znajdzie się tam m.in.: drukarka 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze. To tylko jedne z nielicznych elementów wyposażenie.

Które szkoły zyskają sprzęt?

Poniżej przedstawiona jest lista szkół w naszej gminie, która otrzyma wyposażenie:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Maz.,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Maz.,
3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Maz.,
4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Grodzisku Maz.,
5) Szkoła Podstawowa nr 6 w Grodzisku Maz.,
6) Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie,
7) Szkoła Podstawowa w Książenicach,
8) Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym.