Decyzja o budowie "Branżowego Centrum Umiejętności" w Grodzisku Mazowieckim

Decyzja o budowie "Branżowego Centrum Umiejętności" w Grodzisku Mazowieckim

W Grodzisku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe wyznaczyło firmę, która będzie miała za zadanie zbudować nową placówkę edukacyjną, zwane „Branżowe Centrum Umiejętności”. Ta innowacyjna instytucja będzie skoncentrowana na logistyce i stanowić ważny element lokalnego systemu oświaty.

Powiat grodziski został obdarowany przez fundusze Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a dokładnie 12 milionów złotych dofinansowania. Pieniądze te zostały przyznane w ramach konkursu, mającego na celu stworzenie 120 branżowych centrów umiejętności realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej. Bezpośredni cel tych funduszy to realizacja projektu „Branżowe centrum umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”.

Głównym celem Branżowego Centrum Umiejętności jest dostarczenie młodzieży i dorosłym możliwości rozszerzenia swoich umiejętności zawodowych oraz zdobywanie nowych kwalifikacji. Dzięki temu będą mogli oni przekwalifikować się i otrzymać nową pracę. Działalność centrum nie ogranicza się jedynie do prowadzenia edukacji i szkoleń, ale obejmuje także wspieranie współpracy między szkołami, uczelniami a pracodawcami, jak również realizowanie innych działań innowacyjnych, rozwojowych i doradczych – podało Starostwo Powiatu Grodziskiego.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku ubiegało się o te fundusze jako organ zarządzający szkołą o profilu zawodowym, czyli Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2. Zaplanowano, że Branżowe Centrum Umiejętności powstanie przy ulicy Żyrardowskiej 48, jako dobudówka do istniejącego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTiL Nr2. Planowany obiekt będzie składał się z dwóch części: pomieszczeń socjalnych, biurowych i dydaktycznych (na dwóch piętrach), oraz przestrzeni magazynowej na jednym piętrze, gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne. Obie części mają tworzyć spójną całość. Czas wykonania zamówienia wynosi 9 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki jest zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku.